Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar 

Satıcı: Parfumgelsin.com

Alıcı: Parfumgelsin.com Üyesi

2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu www.Parfumgelsin.com internet sitesinden üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye; www.Parfumgelsin.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.Parfumgelsin.com un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye; www.Parfumgelsin.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Parfumgelsin.com 'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Parfumgelsin.com 'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye; www.Parfumgelsin.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye; www.Parfumgelsin.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.Parfumgelsin.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Parfumgelsin.com la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Parfumgelsin.com Üyesinin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Parfumgelsin.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Parfumgelsin.com 'a tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Parfumgelsin.com Üyesi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyesine aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Parfumgelsin.com bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; bu ihlaller ve Üyelik sözleşmesini uyulmamadan dolayı Parfumgelsin.com tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Parfumgelsin.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır.

3.10. www.Parfumgelsin.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Parfumgelsin.com un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı, diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, Parfumgelsin.com fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmakta olan ticari markadır.

3.11. www.Parfumgelsin.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine göre üyelerin kişisel bilgilerini ile Üyeye iletişim kanallarının birinden veya bir çoğundan iletişim bilgi amaçlı ulaşabilir. Kişisel iletişim bilgileri hiç bir şekilde pazarlamaya yönelik veya başka amaçlarla 3. firmalarla paylaşılmaz, satılmaz, dağıtılmaz.

3.12. Kişisel Verilerin Korunması, toplanması ve işlenmesi hususlarına ilgili kanun maddelerine göre uyumlu hareket eder. Parfumgelsin.com Üyesi iletişim tercihlerini değiştirme talebinde bulunabilir. bu talebini Parfumgelsin.com müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir veya müşteri hizmetleri eposta adresine mail göndererek yapabilir.

3.13. Parfumgelsin.com Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istenmesi halinde; yasal hükümlülükler kapsamında ilgili kurumlara açıklanabilir.

3.14. www.Parfumgelsin.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış güvenli bir web sitesi için gerekli yazılımlar ve güvenlik protokolleri kullanılmaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Parfumgelsin.com Üyesinin; kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üyenin Parfumgelsin.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olacaktır.

3.15. www.Parfumgelsin.com , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, hakkını saklı tutar.

3.16. İş bu üyelik sözleşmesi uyarınca; Parfumgelsin.com Üyesinin Üyelik sözleşmesinin onaylanması bilgilendirme mail ve mesajlarının gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme Parfumgelsin.com Üyesinin üyeliğini iptal etmesi veya Parfumgelsin.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Parfumgelsin.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaf halli işbu sözleşmeye ilişkin ilgili mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

6. Yürürlür; Parfumgelsin.com Üyesinin, Üyelik kayıt ekranında Üyelik Sözleşmesi kabul edip, onaylamasıyla karşılıklı olarak yürürlüğe girer.